Wizyta w Lotos Straż

23 października 2012

Członkowie NKCh-u mieli ostatnio okazję zwiedzić spółkę Lotos Straż, która jest jedną z jednostek tworzących grupę Lotos, odpowiedzialną za ochronę przeciwpożarową. Dzięki uprzejmości komendanta tej straży, Ireneusza Litwinowicza, mieliśmy możliwość poszerzenia naszej wiedzy na temat zabezpieczeń przeciwpożarowych w przemyśle.

Naszą wizytę rozpoczęliśmy od wysłuchania prezentacji komendanta nt. Technicznych urządzeń zabezpieczających i ograniczających skutki awarii w przemyśle petrochemicznym. Na licznych zdjęciach i schematach były przedstawione różnego rodzaju zabezpieczenia ogniochronne, zbiorniki i środki pianotwórcze. Zaprezentowane symulacje multimedialne były doskonałym dowodem na to, że szybkość przeprowadzenia akcji ratowniczej, technika gaszenia pożaru i rodzaj użytych środków gaśniczych mają olbrzymi wpływ na powodzenie akcji.

Następnie zostaliśmy oprowadzeni przez dowódcę zmiany - Henryka Ambrocha, po hangarze, gdzie znajdowały się wozy strażackie przystosowane do użycia różnych środków gaśniczych. Na końcu wizyty widzieliśmy magazyn środków gaśniczych.

 Podczas wyjazdu mieliśmy okazję zobaczyć jak funkcjonuje oddział straży w rafinerii i jak ważną pełni on rolę w całym procesie technologicznym - chodzi przede wszystkim o względy bezpieczeństwa, ale też o względy ekonomiczne (dotyczy to działań asekuracyjnych i prewencyjnych jednostki).

(Wyjazd został zaproponowany i zorganizowany przez członka NKCh-u – Piotra Graczyka)