FOKA

Dnia 19 marca na dziedzińcu im. Fahrenheita znajdującego się na terenie Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej, odbyło się kolejne Forum Organizacji i Kół Akademickich -FOKA. W czasie imprezy reprezentanci różnych stowarzyszeń mieli okazję przedstawić zwiedzającym studentom oraz kandydatom na studia zakres swoich działań oraz zachęcić do nawiązania współpracy. Stanowisko naszego koła, które cieszyło się wyjątkową popularnością, ...

Oferta szkoleń

LUQAM Quality Service Group zaprasza na organizowane przez siebie szkolenia z zakresu m.in:

audytor wewnętrznych systemow zarządzania ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001
akredytacji laboratoriów badawczych i wzorcujących - ISO 17025
lider lean manufacturing
project management
audytor wewnętrznych systemu HACCP
pełnomocnik systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg. ISO 22000