Złoty medal na targach TECHNICON – INNOWACJE 2013!

31 października 2013

Po raz dziewiąty w Gdańsku odbyły się Targi Techniki Przemysłowej Nauki i Innowacji TECHNICON - INNOWACJE 2013. Jury przyznało dwie główne nagrody produktom opracowanym na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Członek naszego koła - Piotr Korzeniewski jest współtwórcą jednego ze zwycięskich wynalazków.

Przedmiotem nagrodzonej złotem innowacji są nowej generacji nanokompozyty poliuretanowe, zawierające zredukowany tlenek grafenu. Nanokompozyty te posiadają unikalne właściwości mechaniczne, termiczne oraz przewodzące. Dzięki temu znajdą one zastosowanie m.in. jako podeszwy do obuwia o podwyższonej trwałości lub jako elementy ulegające ścieraniu np. zimmeringi, uszczelki. Do zwycięskiego zespołu badawczego należą prof. dr hab. inż. Józef Haponiuk, dr inż. Michał Strankowski, dr inż. Łukasz Piszczyk, mgr inż. Magdalena Danowska, inż. Izabela Katzor oraz członek Naukowego Koła Chemików.

– W projekcie zajmuję się syntezą nanonapełniacza, który jest wykorzystany do wytworzenia nanokompozytów poliuretanowych. Podeszwy, które zaprezentowaliśmy na targach są jednym z możliwych zastosowań tych materiałów. Otrzymane podeszwy posiadają zwiększoną odporność na ścieranie, przy zachowaniu właściwości elastycznych charakterystycznych dla elastomeru. Podeszwa ta może być także wykorzystywana do produkcji specjalistycznego obuwia do zakładów pracy o zwiększonym niebezpieczeństwie wybuchu gazów palnych, gdyż materiał ten posiada własności dyssypacyjne, uniemożliwiające gromadzenie się ładunku elektrycznego na powierzchni – relacjonuje Piotr.

Projekt GRAF-TECH, w ramach którego analizowane są właściwości i zastosowanie nanokompozytów z dodatkiem grafenu, został ustanowiony przez Radę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program jest obecnie realizowany w Katedrze Technologii Polimerów, pod kierownictwem prof. Józefa Haponiuka.

Gratulujemy wygranej i życzymy dalszych sukcesów!

Pod poniższym adresem znajduje się więcej informacji na ten temat oraz galeria zdjęć: http://www.pg.gda.pl/?kat=aktualnosci&id=6556