Projektami NKCH stoi!

5 grudnia 2013

Tym razem prezentujemy dwa projekty naukowe realizowane obecnie przez niezwykle aktywnego członka naszego koła - Damiana Włodarczyka.

 

Pierwszy z nich dotyczy degradacji materiałów konstrukcyjnych w zbiornikach browarniczych. Projekt jest kontynuacją wcześniej przeprowadzonych badań: w ramach zajęć laboratoryjnych z Materiałów konstrukcyjnych i Technologii na katedrze EKiIM; oraz na tegorocznym letnim obozie NKCh we Władysławowie. W część projektu realizowanej podczas obozu był zaangażowany Adam Feliniak, również członek naszego Koła.

Analizą zostało objętych kilkanaście rodzajów piw: Tyskie gronie i klasyczne; Warka strong, zwykła i radlery; Specjal; Żubr klasyczny i ciemnozłoty; Perła export, chmielowa, mocna i miodowa oraz lokalne piwo z Tczewa. Do badanych materiałów konstrukcyjnych należały stal węglowa (St3) oraz stale wysokostopowe (304, dupleks 2205 i superaustenit 316).

Stale węglowe zostały zbadane metodą polaryzacji liniowej, impedancyjną, tafelem, a stale wysokostopowe polaryzacją cykliczną i techniką impedancyjną. Wszystkie próbki wcześniej poddano stabilizacji potencjału w danym środowisku.

Wyniki już przeprowadzonych analiz będą niebawem dostępne na naszej stronie, jako część raportu obozowego.

Teraz projekt został rozszerzony dodatkowo w ramach pracy magisterskiej o piwa Lech i Heineken wraz ze wszystkimi odmianami wewnętrznymi tych marek. Planowana jest kontynuacja projektu na kolejnym obozie naukowym, gdzie zostaną zbadane piwa marki Ciechan, Tatra, Okocim i Łomża.

     
1. Celka elektrochemiczna do badania piwa, 2. Stal 304 czysta i po ekspozycji na przykładowe piwo - problem z wżerami i dużo ilością chloru

 

Natomiast drugi projekt naukowy, realizowany przy asyście członka NKCh Piotra Graczyka, jest poświęcony degradacji materiałów konstrukcyjnych aparatury służącej do transportowania i przechowywania środków gaśniczych. Projekt ten jest innowacyjnym przedsięwzięciem realizowanym pierwotnie przez Katedrę EKiIM w ramach współpracy z Grupą Lotos i SGSP. Do tej pory została przeprowadzona analiza środków pianotwórczych: Muossolu APS F15 i Sthamexu-F 15,3%. Wyniki zostaną skonfrontowane z rezultatami już występujących defektów i powziętych środków zaradczych.

W obecnej fazie projektu zaistniała konieczność nawiązania współpracy z innymi katedrami, ponieważ problem korozji zaczął przejawiać charakter biologiczny. Teraz należy wykonać badania na tle identyfikacji występujących drobnoustrojów rozwijających się na granicy faz piana-metal. Następnie zostaną poddane identyfikacji procesy korozyjne i rodzaje produktów korozji wydzielanych na powierzchni metali do roztworu.

Projekt ten jest dalekosiężny i w fazie głębokich eksperymentów. Pule badanych materiałów stanowi stal wysokostopowa 304 i zwykła stal węglowa St3. Głównym celem zaś jest zwrócenie uwagi na istotne aspekty tego problemu i zasugerowanie kierunku rozwoju technik zabezpieczających instalację pod kątem elektrochemicznym i powłokowym. Zasugerowane też zostaną materiały, z których można dobrze zaprojektować te instalacje. 

         
1. Celka elektrochemiczna do badania pian, 2. Biofilm wytworzony po miesiącu na blaszce węglowej zanurzonej w środku pianotwórczym Muosolu, 3. Od lewej - St3 czysta, po 1,5 tygodnia ekspozycji na środek Sthamex i po miesiącu; pow. 200x