Wybór nowego zarządu

21 czerwca 2014

Na ostatnim walnym spotkaniu członków i aspirantów Koła (16 czerwca) przeprowadziliśmy wybory na nowych członków zarządu. W wyniku jawnego głosowania zostały wytypowane następujące osoby:

Prezes Koła - Maciej Kalinowski
Zastępca prezesa - Maciej Fabich
Skarbnik - Anna Górecka
Rzecznik prasowy - Sławina Klimowicz
Webmaster - Jakub Jeziorski

Jednocześnie złożyliśmy serdeczne podziękowania dotychczasowemu zarządowi, z Malwiną Wawrowską na czele, za trud i zaangażowanie w życie Koła. DZIĘKUJEMY!