Podsumowanie projektu „Chemia bez granic”

30 czerwca 2014

W okresie od marca do czerwca 2014r. studenci z Naukowego Koła Chemików prowadzili cykl zajęć laboratoryjnych w ramach Projektu „Chemia bez granic”.

 

Podczas tych nieodpłatnych spotkań uczniowie szkół średnich mogli samodzielnie przeprowadzać podstawowe doświadczenia chemiczne. Ćwiczenia prowadzone były pod opieką nauczyciela akademickiego pana mgr inż. Antoniego Konitza z Katedry Chemii Nieorganicznej. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu „Młodzież w działaniu”.    

Tematyką zajęć w ramach Projektu były wybrane zagadnienia z rozszerzonego programu nauczania chemii w szkołach średnich. Zostały one wzbogacone o zagadnienia poruszane na studiach chemicznych, np. analiza jakościowa i ilościowa składu roztworów. Podstawowym celem Projektu było przybliżenie uczniom świata chemii i sprawienie, że będzie on dla nich bardziej zrozumiały.

 

„Poprzez zajęcia chcieliśmy zachęcić uczniów do pogłębiania ich wiedzy i do wykorzystywania jej w praktyce. Uczestnicy mieli okazję poznać techniki pracy w laboratorium, nauczyć się projektować doświadczenia, rozwiązywać problemy, a także formułować swoje obserwacje i wyciągać z nich wnioski” – mówi koordynator Projektu Maciej Fabich.

 

Udział w Projekcie „Chemia bez granic” był szczególnie atrakcyjny dla uczniów tych szkół, które nie dysponują zapleczem pozwalającym na realizację doświadczalnej części programu nauczania chemii.

_M1A8093 _M1A8137

_M1A8143 _M1A8303 DSC_0126