Letni Obóz Naukowy we Władysławowie

30 lipca 2014

W piątek 25 lipca zakończył się kolejny, trzytygodniowy Letni Obóz Naukowy we Władysławowie. W tym czasie studenci przebywali w Błękitnej Szkole działającej przy Nadmorskim Parku Krajobrazowym, gdzie w kilkuosobowych grupach badawczych realizowali swoje projekty. Opiekunem naukowym obozu była prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska.

Jednym z nadrzędnych celów obozu było zapoznanie jego uczestników z wybranymi problemami ekologicznymi obszaru Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. W ramach obozu zrealizowano następujące projekty:

 

Badanie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na podstawie:

- bioindykatorów - próbki liści jarzębia szwedzkiego,
- analizy próbek opadów atmosferycznych,
- analizy próbek wód spływnych.
Projekt ten zrealizowano m.in. w związku z dużym problemem ekologicznym na terenie Władysławowa, jakim jest palenie śmieci oraz ze znacznym wzrostem natężenia ruchu komunikacyjnego w czasie lata.  Próbki pobrano z terenu NPK i okolic. Zaskakujące wyniki – m.in. wykazanie występowania kwaśnych deszczy, stanowią informację o konieczności kontynuowania tego typu badań w następnych latach.

 

Ocena jakości wody pitnej w miejscowościach położonych na obszarze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego:

Przebadano próbki wody pitnej z 19 punktów m.in. z miejscowości: Władysławowo, Rozewie, Chłapowo, Chałupy, Jurata, Puck, Osłonino, Rzucewo, Żelistrzewo. Przebadano m.in. zawartość wapnia i magnezu, sodu, chlorków i sirczanów oraz  pH.

 

Badanie stanu zanieczyszczenia poszczególnych elementów wchodzących w skład sieci hydrograficznej Nadmorskiego Parku Krajobrazowego

Pobrano próbki z 11 cieków wodnych uchodzących do Zatoki Puckiej i Morza Bałtyckiego, m.in. z Czarnej Wdy, Kanału Władysławowo, rzeki Redy, Piaśnicy, Płutnicy. Badania wykazały iż zbyt wysokie stężenie głównie miedzi i azotanów powoduje, iż wody tych w rzekach są pozaklasowe.
Projekt badawczy jest  kontynuacją prowadzonego od 2006 roku monitoringu jakości wód  na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.

 

Degradacja tworzyw naturalnych i sztucznych w środowisku kompostu

Jednym z większych problemów współczesnej cywilizacji są odpady, które mają bardzo długi czas rozkładu. Kluczem rozwiązaniu tego problemu może być wprowadzenie opakowań z folii biodegradowalnych. Studenci po raz kolejny przeprowadzali badania stopnia degradacji folii zrobionych z polimerów biodegradowalnych w tym naturalnych (z celulozy, skrobi) w środowisku kompostu.

Na zakończenie obozu odbyło się seminarium podsumowujące, podczas którego zaprezentowano uzyskane wyniki badań.

źródło: http://blekitnaszkola.npk.org.pl

DSC01064 DSC01068 DSC01093 DSC01098 DSC01103 DSC01120 DSC01132 DSC01136 DSC01144 DSC01158 DSC01166 DSC01168 DSC01175 DSC01186 DSC01221 DSCN0187