Z tlenkiem grafenu za pan brat

28 listopada 2014

Z dumą informujemy, że Paweł Piotrowski, członek naszego Koła, dostał się do ścisłego finału konkursu Złoty Medal Chemii 2014. Napisana przez niego praca inżynierska pt.” Preparation of thermally reduced graphene oxide monolayer coating on microbial fuel cell electrode material” została doceniona przez członków Instytutu Chemii Fizycznej PAN i przedstawicieli firmy DuPont – organizatorów konkursu. Ogłoszenie końcowych wyników konkursu nastąpi 1 grudnia 2014 podczas uroczystego wręczenia nagród laureatom.

Dodatkowo Paweł przyczynił się do sukcesu odniesionego ostatnio przez Katedrę Technologii Chemicznej Politechniki Gdańskiej podczas targów Technicon Innowacje 2014. Zespół naukowy, do którego należy Paweł, zdobył Nagrodę Specjalną Prezydenta Miasta Gdańska za projekt przygotowany pod opieką dra hab. inż. Marka Liedera – TRZY OBLICZA TLENKU GRAFENU – MONOWARSTWA, HYDROŻEL, MEMBRANA. Pozostali twórcy projektu to mgr inż. Milena Jabłońska, Paulina Doroszkiewicz, Natalia Ochlak i Jan Alfuth. Więcej informacji na temat nagrodzonego projektu znajduje się poniżej. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Tlenek grafenu (GO) posiada zdolności do samoorganizacji pewnych struktur w zależności od środowiska i warunków w jakich się znajduje. Będący w kręgu zainteresowań GO, otrzymywany jest w Katedrze Technologii Chemicznej przy Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Zredukowany GO wykorzystano do opracowania i wdrożenia metody nanoszenia monowarstwy GO na określone podłoże. Otrzymano monowarstwę GO na podłożu takim jak: szkło, krzem oraz PET. Innowacyjność tkwi w sposobie nakładania monowarstwy GO – z roztworu dwufazowego, co okazuje się być przełomem w otrzymywaniu powłok tego typu. Wykorzystując właściwości samoorganizujące GO w środowisku hydrotermicznym, otrzymano hydrożele „czyste” oraz domieszkowane o rozwiniętej powierzchni właściwej powyżej 260m2/g. Założeniem jest wykorzystanie ich jako elektrody w ogniwach paliwowych. Opracowano również metodę nanoszenia hydrożelu na jednostkę stabilizującą, która pozwala na bezpośrednie użycie. Ostatnim obliczem tlenku grafenu jest zdolność żelowania w środowisku wodnym. Otrzymano więc membranę grafenową zdolną do przepuszczania jonów Mn2+, Cd2+, Mg2+ i nie przepuszczalną dla jonów Cu2+. Pokaz będzie zawierał materiał wzorcowy oraz trzy oblicza GO: monowarstwa na kilku podłożach, hydrożele „czyste” i domieszkowane oraz membrany, jak również informacje o celu ich przeznaczenia. (http://pg.edu.pl/aktualnosci-nauka)

 

10808056_881805185192871_1704455620_n

10822450_881804891859567_1433318000_n