Wizyta w rafinerii Grupy LOTOS

19 lutego 2015

W roku akademickim 2014/2015 Naukowe Koło Chemików SPG przystąpiło do programu ambasadorskiego Grupy LOTOS S.A. „Wystartuj z LOTOSEM”. Udział w akcji, skierowanej do studentów trójmiejskich uczelni, zaowocował otrzymaniem przez Członków i Aspirantów Koła zaproszenia do odwiedzenia rafinerii Grupy LOTOS.

Program wycieczki obejmował spotkanie z przedstawicielem firmy, Panem Adamem Pileckim z Biura Ochrony Środowiska oraz zapoznanie uczestników z instalacjami petrochemicznymi na terenie zakładu.
Podczas spotkania przedstawiono studentom strukturę zakładu, przybliżono proces przetwórstwa ropy naftowej realizowany przez Grupę LOTOS oraz zapoznano słuchaczy ze specyfiką pracy w rafinerii.
Prezentacja obejmowała procesy technologiczne stosowane przy produkcji paliw (destylacja zachowawcza, hydrokraking, reforming katalityczny), oczyszczania produktu (hydroodsiarczanie), wykorzystania produktów ubocznych (produkcja asfaltów, siarki, parafiny). Drugą część prezentacji przeznaczono na opis gospodarki wodno – ściekowej oraz energetycznej w rafinerii.

Ostatnim punktem wizyty był objazd po terenie zakładu, podczas którego Pan Adam Pilecki przybliżył uczestnikom funkcjonowanie poszczególnych bloków produkcyjnych: paliwowego, olejowego, wodorowego, reformingu czy hydrokrakingu oraz pracę zakładowej oczyszczalni ścieków.

Naukowe Koło Chemików SPG serdecznie dziękuje Grupie LOTOS S.A. za możliwość zapoznania się z pracą rafinerii oraz ciepłe przyjęcie i miłą atmosferę podczas wizyty.

           2

4

7