Współpraca z Katedrami Wydziału Chemicznego

4 marca 2015

Rozpoczęcie roku akademickiego 2014/2015 zaowocowało nawiązaniem przez Naukowe Koło Chemików współpracy z Katedrą Chemii Analitycznej oraz Technologii Chemicznej. Celem tego przedsięwzięcia było dołączenie studentów do pracy przy projektach naukowych i badawczych realizowanych przez pracowników Politechniki Gdańskiej. Jedenastu z naszych Członków i Aspirantów otrzymało taką możliwość.

Współpraca ta daje Członkom i Aspirantom NKCh możliwość dokładnego zagłębienia się w tematykę przeprowadzanych badań oraz zebrania nowych, ciekawych doświadczeń. Jest to także okazja do samodzielnego przeprowadzenia wielu analiz chemicznych pod okiem nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej, co umożliwia szczegółowe poznanie poszczególnych technik i metod analitycznych. Studenci mają również szansę przekonać się, jak na co dzień wygląda praca w laboratorium, przyglądając się pracy swoich opiekunów, a także pomagając im przygotowywać i pobierać próbki, przeprowadzać  badania oraz opracowywać otrzymane wyniki.

Realizowane projekty dotyczą wielu ciekawych aspektów z zakresu chemii analitycznej i technologii chemicznej. Poniżej znajdują się tematy projektów realizowanych przez Członków i Aspirantów Koła.

 Współpraca z Katedrą Chemii Analitycznej była możliwa dzięki uprzejmości oraz pomocy Pani Profesor Żanety Polkowskiej, za co serdecznie dziękujemy.

Koordynatorem współpracy Naukowego Koła Chemików z pracownikami Katedry Chemii Analitycznej oraz Technologii Chemicznej jest Martyna Lubinska.

 

.projekty nkch