Wspólny projekt z Muzeum Archeologicznym w Gdańsku

8 kwietnia 2015

Ostatnio Naukowe Koło Chemików nawiązało współpracę z Kołem Naukowym Studentów Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. Te trzy organizacje połączyły siły by wspólnie zrealizować projekt mający na celu sprawdzenie hipotezy dotyczącej lokalnego pochodzenia paciorków szklanych z okresu rzymskiego odnalezionych podczas prac archeologicznych. Zdecydowano się na próbę odtworzenia technologii produkcji szkła przy wykorzystaniu miejscowych surowców.  Do pomocy poproszono studentów naszego Koła, których zadaniem było opracowanie skryptu dla archeologów z Uniwersytetu Gdańskiego dotyczącego wytopu szkła według opracowanej technologii. Miejsce prac rekonstrukcyjnych znajduje się na terenie Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, obiekt „Grodzisko w Sopocie” ul. Haffnera 63.

Obecnie zakończono etap przygotowań, trwają prace wykonawcze. Wyniki oraz spostrzeżenia zostaną zamieszczone w końcowym raporcie. Koordynatorem projektu ze strony Naukowego Koła Chemików jest Wojciech Brożek.

 10687442_833720266681377_8754312911271270631_o 11088985_833720410014696_7480152690871051401_o 11101082_833720236681380_3698556945016244653_o 11021373_833720233348047_1498254003893800792_o 11110367_833720376681366_8778359058271764007_o 11075265_833720390014698_4802618976852363356_o