Przyjdź na piknik i grę terenową „Bioróżnorodność – poznaj, by zachować”!

6 maja 2015

Wraz z Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych oraz pozostałymi partnerami

serdecznie zapraszamy do udziału w akcji plenerowej
Bioróżnorodność – poznaj by zachować!

Sobota, 23 maja, godz. 11.00-18.00 Gdańsk, Park im. Ronalda Reagana (wejście A od ul. Jana Pawła II)

Zapraszamy na warsztaty, grę terenową i wspólne piknikowanie!

Członkowie Koła zaprezentują zagadnienie ochrony bioróżnorodności z chemicznego punktu widzenia. Poprzez interaktywne zabawy oraz pokazy odwiedzający będą mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat: problemu wzmożonej eutrofizacji jezior oraz występowania kwaśnych deszczy; wpływu leków i barwników obecnych w ściekach na środowisko; zależności pomiędzy rozwojem roślin a podłożem na którym zostały wyhodowane.

Szczegółowy program w załączniku i na stronie http://www.ciee-gda.pl/aktualnosci/bioroznorodnosc-poznaj-by-zachowac/ .

PLAKAT PLAKAT_2_program