II walne spotkanie członków i aspirantów NKCh SPG w roku akademickim 2014/2015

Na ostatnim walnym spotkaniu członków i aspirantów Koła (17 czerwca) podsumowaliśmy działalność Koła w roku akademickim 2014/2015 oraz przeprowadziliśmy wybory członków zarządu na kolejny rok akademicki. W wyniku tajnego głosowania zostały wytypowane następujące osoby:
Prezes Koła - Martyna Lubinska
Zastępca prezesa - Maciej Fabich
Skarbnik - Anna Górecka
Rzecznik prasowy - Aleksandra Tomaszewska

Jednocześnie złożyliśmy serdeczne podziękowania dotychczasowemu zarządowi, z ...