2013

Dnia 19 marca na dziedzińcu im. Fahrenheita znajdującego się na terenie Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej, odbyło się kolejne Forum Organizacji i Kół Akademickich — FOKA.

W czasie imprezy reprezentanci różnych stowarzyszeń mieli okazję przedstawić zwiedzającym studentom oraz kandydatom na studia zakres swoich działań oraz zachęcić do nawiązania współpracy.

Stanowisko naszego koła, które cieszyło się wyjątkową popularnością, zostało wyróżnione mianem najlepszego.

Na to wyróżnienie zapracowaliśmy pokazując efektowne oblicze chemii w tym tzw. lokomotywę, nitrocelulozę i suchy lód. Do sukcesu zapewne przyczyniło się również prowadzone przez nas małe doświadczenie statystyczne polegające na szacowaniu ilości kulek w słoiku przez odwiedzających stoisko. Uzyskana średnia z szacowań różniła się tylko o ~1,5% od wartości rzeczywistej (szczegóły poniżej).

DSCN0021 DSCN0022 DSCN0027

Przeprowadzony eksperyment miał być próbą odtworzenia podobnych doświadczeń opisanych m.in. w książce The Wisdom Of Crowds Jamesa Surowieckiego.

Zgodnie z teorią przedstawioną przez autora, po wyznaczeniu wartości średniej z oszacowań podanych przez niezależne osoby, otrzymuje się wartość odległą od prawdziwej o zaledwie kilka procent.

Dokładność takiej procedury przewyższa dokładność większości pojedynczych szacunków.

Odtworzenie eksperymentu

Przygotowanie

Przygotowano pojemnik wypełniony 318 szklanymi kulkami, udostępniony zwiedzającym stanowisko NKCh podczas FOKI w celu oszacowania ich ilości (bez możliwości otwierania pojemnika). W celu zapewnienia bezstronności, prowadzący eksperyment nie znali liczby kulek w pojemniku. Szacunki poszczególnych zwiedzających zbierane były za pomocą formularza internetowego.

Zebrane dane

Całkowieta liczba uczestników wyniosła 94 osoby,
których szacunki zawierały się pomiędzy 75 a 2879
ze średnią wynoszącą 323. Daje to 1,57% błędu,
co uznać należy za bardzo dobry wynik
(zwłaszcza zważywszy na sposób jego wyznaczenia).
Jedynie 3 osoby oszacowały liczbę kulek z mniejszym błędem (313-323)

Poniżej przedstawiamy histogram rozkładu uzyskanych odpowiedzi.