2005

Letni Obóz Naukowy NKCh 2005

Celem obozu było zapoznanie uczestników z wybranymi problemami ekologicznymi obszaru Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny oraz uczestnictwo w rozwiązywaniu tych problemów. Ocena możliwości bardziej przyjaznego dla środowiska funkcjonowania gospodarki w strefie wybrzeża stanowi ważny element szkolenia pozauczelnianego studentów. Podczas letnich obozów naukowo-badawczych, uwzględniających technologie produkcji w danym regionie, studenci weryfikują wiedzę teoretyczną i konfrontują ja z zapotrzebowaniem na badania naukowe. Studenci starszych lat często kontynuują problematykę, z którą zetknęli się w czasie obozu w pracach dyplomowych, zaś absolwenci podejmują w odpowiadającej dyscyplinie prace doktorskie. Aktywne uczestnictwo w obozie i przygotowanie sprawozdania jest podstawą do zaliczenia praktyki wymaganej programem studiów. Uczestnicy obozów naukowych NKCh, już jako absolwenci PG, są lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy.

Ważnym zadaniem obozu naukowego jest integracja studentów różnych lat studiów i różnych kierunków dyplomowania, a także z różnych uczelni. Integracje wspomaga m.in. rekreacyjno-sportowa strona każdego z obozów, jak np. wyszkolenie żeglarskie.

W semestrze letnim uczestnicy obozu zapoznali się z problematyką badawczą poprzez wykłady, seminaria i zajęcia praktyczne w laboratorium oraz hali technologicznej na Wydziale Chemicznym PG, weryfikując procedury metod analitycznych, a także przygotowując aparaturę, sprzęt i wyposażenie do zainstalowania w laboratorium polowym organizowanym na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie. Dni spędzone na obozie przeznaczone były na zajęcia w terenie połączone z praktycznym szkoleniem żeglarskim. Studenci pracowali w trzech grupach problemowych: olejowej, bioodpadowej oraz wodnej.

Zadania Grupy olejowej (opiekun: dr inż. Robert Aranowski) obejmowały:

  • charakterystykę zużytych olejów silnikowych z kutrów rybackich,
  • zagospodarowywanie zużytych tłuszczów jadalnych, w tym badanie współkompostowania olejów z osadami ściekowymi,
  • badania symulantów ropy naftowej w rozlewach olejowych na wodzie.

Zadania Grupy bioodpadowej (opiekun: mgr Stanisław Cytawa) obejmowały:

  • badanie rozwielitek jako ostatniego ogniwa oczyszczania ścieków w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie,
  • selektywną zbiórkę wybranych frakcji odpadów komunalnych.

Zadania Grupy wodnej (opiekun: prof. Beata Gorczyca) obejmowały:

  • badanie osadów dennych, w tym stan osadów w zagłębieniach porefulacyjnych,
  • badanie zmian pH, temperatury, zawartości tlenu, obecności mikroorganizmów w jamie porefulacyjnej koło Chałup stosunku do roku 2004,
  • badanie możliwości hodowli ryb w Zatoce Puckiej.

Sprawozdanie z Obozu dostępne jest w postaci pliku .pdf.