2007

Letni Obóz Naukowy NKCh 2007

 

Celem obozu było zapoznanie uczestników – studentów Politechniki Gdańskiej z wybranymi problemami ekologicznymi obszaru Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny oraz uczestnictwo w rozwiązywaniu tych problemów.

Ocena możliwości bardziej przyjaznego dla środowiska funkcjonowania gospodarki w strefie wybrzeża, stanowi ważny element szkolenia pozauczelnianego studentów. Podczas letnich obozów naukowo - badawczych, uwzględniających technologie produkcji w danym regionie, studenci weryfikują wiedzę teoretyczną i konfrontują ją z zapotrzebowaniem na badania naukowe.

Studenci starszych lat często kontynuują problematykę, z którą zetknęli się w czasie obozu w pracach dyplomowych, zaś absolwenci podejmują w odpowiadającej dyscyplinie prace doktorskie. Aktywne uczestnictwo w obozie i przygotowanie sprawozdania jest podstawą do zaliczenia praktyki wymaganej programem studiów. Uczestnicy obozów naukowych Naukowego Koła Chemików, już jako absolwenci Politechniki Gdańskiej, są lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy.

Ważnym zadaniem obozu naukowego jest integracja studentów różnych roczników studiów i różnych kierunków dyplomowania, a także z rozmaitych uczelni. Integrację wspomaga m.in. rekreacyjno - sportowa strona każdego z obozów, jak np. wyszkolenie żeglarskie.

Sprawozdanie z Obozu dostępne jest w postaci pliku .pdf.