2012

Letni Obóz Naukowy NKCh 2012

Celem obozu było poznanie przez studentów problemów ekologicznych na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i ich rozwiązywanie oraz prowadzenie innych projektów naukowych- zarówno autorskich jak i zleconych. Podczas obozu studenci mieli okazję do weryfikacji wiedzy teoretycznej i skonfrontowanie jej z zapotrzebowaniem na badania naukowe.

Obóz naukowy miał też inne funkcje. W celu zwiększenia świadomości ekologicznej studentów odbyła się wycieczka edukacyjna do Zakładu Utylizacji Śmieci „Eko Dolina” Sp. z o.o. w Łężycach. Dodatkowo podczas obozu zostało przeprowadzone szkolenie z komunikacji. Program szkolenia obejmował teorię komunikacji, analizę schematu komunikacji Jacobsona, omówienie zasad skutecznej komunikacji, testy osobowości i omówienie, jak komunikować się z ludźmi z uwzględnieniem typu ich osobowości. Dodatkowymi elementami szkolenia była debata oraz dyskusja.

Ostatnim ważnym zadaniem obozu była integracja studentów różnych kierunków na różnych etapach studiów, która pomaga w kontynuowaniu owocnej współpracy w ramach działalności NKCh.

Studenci zostali podzieleni na sześć grup badawczych i przed obozem przygotowali plany poszczególnych projektów oraz listę niezbędnych odczynników i aparatury.

Tematyka obozu:

  1. Analiza cieków wodnych na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego- grupa „Wodna”
  2. Badanie stopnia biodegradowalności folii z dodatkami polimerów naturalnych- grupa „Folie”
  3. Określenie i analiza obiegu fosforu w oczyszczalni ścieków Spółka Wodno-Ściekowa „Swarzewo” w Swarzewie.
  4. Odwadnianie osadu nadmiernego za pomocą elektroforezy- grupa „Osadowa”
  5. Analiza czystości powietrza w miejscowości Władysławowo- grupa „Powietrze”
  6. Badanie właściwości pianotwórczych środków gaśniczych- grupa „Piany”

Dodatkowo grupa 5 analizująca czystość powietrza przygotowała skrypt do zajęć laboratoryjnych dla licealistów. Skrypt ma być pomocą dydaktyczną podczas ćwiczeń laboratoryjnych, które członkowie NKCh od lat prowadzą dla uczniów trójmiejskich szkół podnadgimnazjalnych w trakcie roku akademickiego.

Sprawozdanie z Obozu dostępne jest w postaci pliku .pdf.