Kurs składu tekstu w systemie LaTeX

LaTeX

LaTeX jest systemem składu znakomicie nadającym się do tworzenia publikacji naukowych i technicznych o wysokiej jakości typograficznej. LaTeX nadaje się również do przygotowywania dowolnego rodzaju dokumentów, poczynając od prostych listów, a kończąc na grubych książkach. 

Cele kursu

Podczas kursu uczestnicy opanują umiejętności w zakresie:

 • instalacji i konfiguracji środowiska MiKTeX oraz programu Texmaker;

 • tworzenia preambuły i struktury logicznej pliku źródłowego;

 • stosowania komentarzy dla zachowania przejrzystości pliku źródłowego;

 • formatowania wpisywanego tekstu poprzez zmianę jego stopnia i odmiany;

 • ręcznej konfiguracji interlinii i marginesów;

 • stosowania znaków interpunkcyjnych;

 • objaśniania tekstu z zastosowaniem przypisów;

 • wzbogacania tekstu o grafikę i wykresy z podpisami;

 • składania wzorów i równań matematycznych i chemicznych;

 • prezentacji tekstu przy użyciu list punktowanych i numerowanych;

 • składania tabel o różnym stopniu skomplikowania;

 • stosowania etykiet i odwołań do nich;

 • dzielenia pliku źródłowego na mniejsze części, importu stron z plików PDF;

 • tworzenia bibliografii przy użyciu wbudowanego systemu;

 • obsługi programu Mendeley w zakresie:

  • importu artykułów naukowych z plików PDF,

  • przeszukiwania pełnotekstowego zebranej bazy artykułów,

  • przeglądania i nanoszenia adnotacji do przeglądanych artykułów,

  • eksportowania cytowań i bibliografii do plików systemu LaTeX;

 • odczytywania komunikatów błędu;

 • wyszukiwania rozwiązań napotkanych problemów

w stopniu pozwalającym na samodzielny skład tekstu.

Dla kogo jest ten kurs?

Dla wszystkich ambitnych studentów WChem PG chcących poznać inny sposób pracy z tekstem.

Wymagania

Kurs prowadzony jest od podstaw i nie wymaga wcześniejszej znajomości systemu. Od uczestników oczekujemy posiadania komputera z odpowiednim oprogramowaniem (wskazówki instalacji zostaną przekazane zarejestrowanym uczestnikom kursu) oraz umiejętności korzystania z przeglądarki internetowej, klienta poczty elektronicznej i czytnika plików PDF.

Zalecamy użycie myszy oraz przedłużacza (jednego na kilka osób).

Organizacja

Kurs składa się z cotygodniowych spotkań, będących połączeniem wykładów z warsztatami oraz pracy własnej uczestników polegającej na samodzielnym opracowywaniu dostarczonych tekstów (prace domowe w celu utrwalenia materiału omawianego na spotkaniach oraz wykrycia ew. problemów) a także rozwiązywaniu testów dostępnych poprzez platformę moodle. 

Spotkania odbywają się w czwartki od 15.30 do 17.30 w sali 013 (przejście podziemne Chemia A -- Chemia C).  Daty spotkań obecnej edycji to: 20 marca, 27 marca, 3 kwietnia oraz 10 kwietnia.

Dla osób, które będą uczestniczyć w co najmniej 3 spotkaniach, oddadzą nie mniej niż 3 prace domowe w terminie oraz uzyskają przynajmniej 75% możliwych punktów w testach, przewidziano imienny certyfikat.

Zapisy

Zapisy na kurs prowadzone są z wykorzystaniem mechanizmów serwisu evenea

W celu ograniczenia liczby "martwych dusz" i pokrycia kosztów przygotowania drukowanych materiałów wprowadzono opłatę w wysokości 5 zł płatną u Skarbnika Koła (osobiście lub przelewem na konto o numerze 50 1020 5558 1111 1930 1890 0156 tytułem "kurs latex 4") w nieprzekraczalnym terminie 17.03.2014.

Uiszczenie w.w. opłaty warunkuje otrzymanie materiałów szkoleniowych oraz potwierdzenie rezerwacji miejsca.

W przypadku niewniesienia opłaty istnieje możliwość uczestniczenia w kursie, w miarę dostępności wolnych miejsc, bez zapewnienia drukowanych materiałów szkoleniowych.

Materiały

Organizator dostarcza materiały w formie elektronicznego archiwum oraz wydrukowanej broszury zarejestrowanym uczestnikom nie później niż pierwszego dnia kursu.

Kontakt

Poprzez pocztę elektroniczną lub stronę wydarzenia na Facebooku.