Rekrutacja

Jako naukowa organizacja studencka gorąco zachęcamy i zapraszamy studentów Wydziału Chemicznego do czynnego uczestnictwa w pogłębianiu wiedzy i umiejetności w zakresie chemii i nie tylko. Każdy Student może wykazać się swoimi umiejętnościami i doskonalić je w najbardziej interesującej go dziedzinie chemii. Zasady przyjmowania nowych członków są dokładnie opisane w Statucie Naukowego Koła Chemików, jednak zainteresowanym przedstawiamy kilka informacji:

  • Członkiem NKCh może zostać każdy student Politechniki Gdańskiej, który przejawia zainteresowanie naszą działalnością.
  • Osoba taka powinna zgłosić się do Prezesa NKCh wyrażając chęć wstąpienia do Koła;
  • Prezes w porozumieniu i za zgodą zarządu przyjmuje osobę na staż zwany aspiranturą. Niestety taka procedura musiała zostać wprowadzona gdyż wiele osób zapisywało się do Koła w celach czysto partykularnych (zaliczenie praktyki wakacyjnej, wzięcie udziału w atrakcyjnych obozach itp.).
  • Członkowie i aspiranci NKCh zobowiązani są do wpłacania składek w wysokości 2 PLN/miesiąc do Skarbnika NKCh, za miesiące wakacyjne składek nie płaci się!
  • Aspirantura trwa na ogół około jednego roku akademickiego, ale w przypadku "niezwykle aktywnego aspiranta" może zostać skrócona.
  • Decyzję o długości aspirantury podejmuje Prezes w porozumieniu z Zarządem.
  • Po tym "bolesnym" okresie aspirant decyzją Zarządu zostaje przyjęty do "elitarnego" grona Członków NKCh.

Ewentualne pytania można skierować do nas za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), stosowne adresy zamieszczone zostały w zakładce Kontakt.